เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โปรดเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณเป็น CHROME, FIREFOX, OPERA หรือ Internet Explorer

  • Accounting Manager (Real Estate) (THB60K-70K/month / Wittayu Road)

ลักษณะ

วันที่ : มิถุนายน 30, 2018
ที่อยู่เว็บไซต์ : http://jobs.linktrixconsultants.com/JobSearch/accounting-manager-real-estate-thb60k-70kmonth-wittayu-road
ตำแหน่งที่ตั้ง : Khet Pathum Wan, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Job Descriptions:

ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง

จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานฐานะทางการเงินของบริษัท

จัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือทั้งหมดให้ผู้บริหารตามกำหนด

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกทีมให้ทำงานส่งตามกำหนด แก้ไขปัญหารายวัน

ควบคุมการจัดทำและตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีค่าเสื่อมราคา และรายละเอียดประกอบ

จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร

ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด ฯลฯ

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง

ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการทำบัญชี อาทิเช่น การกำหนดรหัสบัญชี การกระทบยอดบัญชี เป็นต้น

ตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง และชี้แจงเหตุผลลูกหนี้ที่เกินกำหนด เสนอให้ผู้บริหาร

ติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาเกินกำหนด ลูกหนี้เช็คคืน และสรุปส่งฝ่ายกฎหมาย หากเป็นหนี้ที่ติดตามไม่ได้แล้ว

Qualifications:

เพศชาย/หญิง

การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานบัญชีอย่างน้อย 10ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ในการปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 5ปีขึ้นไป

สามารถวางระบบบัญชีได้

มีทักษะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express ได้ดี

มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ IT เบื้องต้นที่สามารถช่วยเหลือตนเองไ



ตำแหน่งที่ตั้ง

*หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะแสดงเพื่อโพสต์ผู้เขียน

โฆษณาที่คล้ายกัน

ด้านบน