เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โปรดเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณเป็น CHROME, FIREFOX, OPERA หรือ Internet Explorer
  • Accountant (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ลักษณะ

วันที่ : มิถุนายน 30, 2018
ที่อยู่เว็บไซต์ : www.sisthai.com
ตำแหน่งที่ตั้ง : Din Daeng, เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Accountant

(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

                นักบัญชี ผู้รับผิดชอบคำนวณรายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดบัญชีและยอดค้างชำระของลูกหนี้ ดูแลรายละเอียดงบประมาณทางการเงินอย่างเป็นสัดส่วนและโปร่งใส ตรวจสอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินรวมทั้งหลักฐานธุรกรรมทางการเงินภายในองค์กรอย่างใกล้ชิด เหมาะสำหรับผู้รักความถูกต้องและพร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคงในสายงานบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง

จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายและยอดค้างชำระ

บันทึกและรวบรวมหลักฐานธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทอย่างเป็นระบบ

ดูแลรายละเอียดข้อมูลการจ่ายคืนภาษี

วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างรอบคอบเพื่อกำจัดข้อผิดพลาดในการทำงาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อายุ 22-27 ปี

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านบัญชี 0-2 ปี

มีทักษะด้านวิเคราะห์ สามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ดี

มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้

ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ

โบนัสประจำไตรมาส

โบนัสประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

โครงการสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์กรณีกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

โปรแกรมอบรมพนักงานระดับมืออาชีพ และทุนการศึกษาสำหรับพนักงานที่โดดเด่น

เติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นตำแหน่งที่ตั้ง

*หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะแสดงเพื่อโพสต์ผู้เขียน

โฆษณาที่คล้ายกัน

ด้านบน